home Meny close
menu Meny

Vårt samfunnsansvar

Barnas Hus ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar,  slik at vi kan være med å gi noe tilbake til det samfunnet som vi er en del av. Vi støtter derfor flere prosjekt og organisasjoner, slik at vi kan bidra til å skape merverdi og sette fokus på viktige tema.

Fokus på trafikksikkerhet

Forskning viser at de fleste voksne er opptatt av å sikre barn i bil, men at det dessverre likevel er mange som sikrer feil. Dette øker risikoen skader og dødsfall i forbindelse med bilulykker. Barnas Hus er opptatt av at vi har et viktig ansvar som rådgiver når bilstoler skal kjøpes, og vi ønsker derfor å  bidra til at barn er trygge i trafikken. I våre butikker deler vi derfor ut informasjonsmateriell fra Trygg Trafikk til de som skal kjøpe bilstoler. Disse brosjyrene har vi trykket opp på flere ulike språk, slik at informasjonen kan nå ut til flest mulig. Våre ansatte læres opp i bilsikring og riktig montering av alle våre bilstoler.

Fokus på varme barn

«Barnas Hus har en visjon hvor vi sier at «vi skal skape en bedre hverdag for de små – og for alle som elsker barn.» For oss ble det viktig å vise visjonen gjennom praktisk handling, og i 2010 bestemte vi oss for å lage et prosjekt som vi kalte VARME BARN. Vi fylte opp et helt kontor med esker fulle av nydelige ullplagg, gode sengetøy, fine leker og praktisk utstyr som vi ønsket å gi bort til familier som er i en vanskelig livssituasjon. Kirkens Bymisjon tok imot oss, og formidlet klær og utstyr videre til mange barnefamilier. Dette ble starten på et samarbeid hvor vi hvert år har kunnet gi videre det som vi har hatt ekstra av varme klær og praktisk utstyr, og hvor Kirkens Bymisjon har funnet frem til de som trenger dette.

Les mer om samarbeidet her.

Fokus på etisk handel

Barnas Hus er engasjert i IEH (Initiativ for etisk handel) for å sikre at vi setter fokus på menneskerettigheter, sikkerhet og miljøhensyn der hvor vi produserer klær og utstyr. Vi følger tett opp våre leverandører og deres underleverandører, og har laget en egen «Code of Conduct» som våre samarbeidspartnere må slutte seg til.