• Viking x Milkywire

Viking x Milkywire

Viking - Let's Save the Bees

Let’s Save the Bees

Den nordiske brunbien er sterkt truet i sitt naturlige habitat hvor introduserte underarter av honningbien nå har blitt dominerende. Mats Niklasson jobber for å redde de nordiske brunbiene og artens leveområder. For å hjelpe Mats i kampen om å redde våre dyrebare bier, har Viking inngått et samarbeid med Milkywire og opprettet kampanjen «Let’s save the bees» («La oss redde biene») i anledning World Bee Day 2022 (fredag 20. mai). Kampanjen jobber for å synliggjøre den viktige rollen biene spiller i vårt økosystem, og fremhever og støtter Mats Niklassons arbeid.

Som en del av kampanjen har Viking laget en egen kolleksjon basert på retrostøvlene, Alv Jolly, som har fått nye farger og et kjempefint bie-print. For hvert kjøp av «Let’s Save the Bees» gummistøvler, donerer Viking kr 10,-/€1 til Milkywire sitt viktige arbeid for å beskytte den nordiske brunbien og andre pollinatorer.

Viking - Let's Save the Bees

Vi er avhengig av biene

Biene bidrar til pollinering av en tredjedel av verdens globale matforsyning. Uten dem ville mange av avlingene våre forsvunnet, noe som ville begrenset matmangfoldet og enda viktigere, det totale mattilbudet.

Å gjenopprette mangfoldet av blomsterplanter er avgjørende for en mengde organismer, inkludert arter som er viktige for menneskelig overlevelse, deriblant bier, veps og sommerfugler. Insektnedgangen er nå velkjent globalt.

Mats sitt mål er å øke pollen- og nektarkildene i et stort landskap under restaurering, til fordel for den utrydningstruede nordiske brunbien, ville solitære bier (bier som ikke lager bol) og andre pollinatorer. Om tre år regner de med at antallet blomster er mer enn doblet i området.

Her kan du se hvor mye som har blitt donert så langt

Her kan du lese mer om Milkywire og deres arbeid for bier

Viking x Milkywire - Let's save the bees

2 produkter