Elektronisk avfall

EE-avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall, så i våre butikker kan du kostnadsfritt levere inn gamle og defekte elektriske og elektroniske (EE) produkter som vi sender videre til resirkulering. Alle produkter som går på strøm eller batteri regnes som EE-avfall når de skal kasseres. Dersom du ikke bor i nærheten av en av våre butikker kan du finne din nærmeste avfallsstasjon her

Vi tar i mot produkter som er tilsvarende til de vi selger, eller har omsatt tidligere. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Vi tar ikke i mot EE-avfall som er ødelagt og som dermed kan medføre en helserisiko for våre ansatte.