Vårt samfunnsansvar

Miljø og bærekraft - Miljøfyrtårn

Miljø og bærekraft - Policy for bærekraftig forretningspraksis

Miljø og bærekraft - Reflex CSR

Miljø og bærekraft - Etisk handel

I Barnas Hus jobber vi for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid er bygget på vår policy for bærekraftig forretningsarbeid, samt prinsippene for bærekraftig drift i våre HMS-miljømål.

I 2019 startet vi miljøsertifiseringen av hele vår organsisasjon gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Vi var ferdig sertifisert i løpet av året og har ikke sett oss tilbake siden. Sertifiseringen gjelder for alle våre butikker, samt lager og servicekontor. Vi har som ledende innenfor vårt fagfelt ønsket å gå foran som et godt eksempel, med et håp om å samtidig forme bransjen. 

Her kan du lese mer om vår Miljøfyrtårn-sertifisering

Vi anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Vår visjon "Vi skal skape en bedre hverdag for de små - og alle som elsker barn" betyr at vi har et ekstra ansvar for å drive bærekraftig for å skape en bedre hverdag, også for fremtidige generasjoner. Gjennom våre fire grunnverdier, 'Enkel', 'Entusiastisk', 'Endringsvillig' og 'Ansvarlig', uttrykkes dette tydelig, og spesielt de to siste verdiene ivaretar denne visjonen. 

Med våre egne merkevarer, Reflex og Yngri, styrer vi så godt som hele verdikjeden selv. Dette gjør at vi kan sørge for kontroll i alle ledd, samt passe på at alle produkter og plagg er laget i henhold til våre verdier og bærekraftmål. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle og forbedre oss - vårt fotavtrykk skal være så grønt som mulig.

Du kan lese mer om hvordan Reflex jobber med miljø og bærekraft her

FNs bærekraftsmål er verdens handlingsplan for bærekraftig utvikling. I Barnas Hus jobber vi aktivt og strategisk med disse gjennom årlige reviderte miljømål og handlingsplaner.

Barnas Hus er medlem av Etisk Handel Norge, og gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i egen virksomhet og gjennom hele verdikjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med miljø og bærekraft? Da kan du lese her:

Policy for bærekraftig forretningspraksis

Code of conduct

HMS-miljømål

Handlingsplan for HMS

Cover letter to suppliers and business partners

Miljøfyrtårn samfunnsansvar

Etisk handel-rapport 2019

Etisk handel-rapport 2020

Etisk handel-rapport 2021

Etisk handel-rapport 2022

Likestillingsrapport 2022

Retningslinje korrupsjon

Etisk handel-rapport 2023