Vårt samfunnsansvar

Vi i Barnas Hus jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vår policy for bærekraftig forretningspraksis, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis gjennom bedriftenes HMS- og miljømål, danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid.

I 2019 startet vi miljøsertifiseringen av hele vår organsisasjon gjennom stiftelsen "Miljøfyrtårn". I første del av 2020 vil hele organisasjonen være sertifisert. Dette gjelder alle våre butikker, vårt lager og vårt servicekontor. Vårt mål for miljøarbeid, HMS og etisk handel setter til sammen på sine områder hovedlinjene for vår policy på bærekraftig forretningsførsel.

Vi anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine.

Vår visjon er: "Vi skal skape en bedre hverdag for de små og alle som elsker barn". Dette betyr at vi har et ekstra ansvar for å drive bærekraftig for å skape en bedre hverdag også for fremtidige generasjoner.

Gjennom våre fire grunnverdier uttrykkes dette tydelig;

Enkel – Entusiastisk – Endringsvillig og Ansvarlig 

Spesielt de to siste verdiene, Endringsvillig og Ansvarlig, er verdier som ivaretar dette.

FNs bærekrafts mål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Vi jobber aktivt med bærekraftsmålene. Vi jobber strategisk med dette arbeidet gjennom årlige reviderte miljømål og årlige handlingsplaner på dette området.

Barnas Hus er medlem av Etisk Handel Norge, og gjennom dette medlemskapet forplikter vi oss til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Les hele vår "Policy for bærekraftig forretningspraksis" her

Les vår "Code of conduct" her

Les om våre HMS-miljømål her

Les vår "Handlingsplan for HMS" her

Les vårt "Cover letter to suppliers and business partners" her

Les om "Miljøfyrtårn samfunnsansvar 2019" her

Les vår "Etisk handel-rapport 2019" her

Les vår "Etisk handel-rapport 2020" her