Handlingsplan for HMS

HANDLINGSPLAN HMS ARBEID 2019-2020

Utgave nr. 2 - Sist oppdatert 11.02.20 - Prosessansvarlig: HR

Mål

·       I 2019 og 2020 skal vi sikre og legge til rette for at arbeidet med HMS gjennomføres i alle avdelinger i BH  Nordic AS og Barnas Hus AS herunder arbeidet med økt bærekraft i vårt hjemmemarked og i områder vi henter egenproduserte varer i Asia.

·       Vi skal sikre gode og enkle rutiner som er i samsvar med lover og forskrifter.

·       Vi skal sikre kommunikasjon og informasjon til de som er ansvarlig for utførelse av arbeidet.

·       Vi skal lage gode kontrollrutiner for HMS-arbeidet.

·       Eventuelle avvik skal lukkes.

 

Beskrivelse av aktiviteter

  Hvem Aktivitet
1 HR Sikre at innholdet i interkontrollen ivaretar lov krav.

 

Vedlikeholde dokumentasjon med hensyn til myndighetskrav og retningslinjer

Sikre at HMS-arbeidet fungerer og gjennomføres i alle ledd

2 HR Årlig lage handlingsplan for HMS arbeidet i BH Nordic og Barnas Hus

 

Årlig lage handlingsplan for å redusere sykefraværet

Årlig lage handlingsplan for miljøarbeidet

3 HR Forankre i AMU.

 

Sikre at Interkontrollen blir kommunisert internt, og at de som er HMS ansvarlige blir kjent med rutiner og innhold

Sikre nødvendig opplæring i HMS-arbeidet

4 HR Sikre at rett dokumentasjon ligger på fellesområdet

 

Sikre at ledere med personalansvar får statuser med hensyn til HMS arbeidet

5

 

 

HR Sikre en god informasjon, samt rutiner for å kunne kontrollere at HMS arbeidet gjennomføres på alle lokasjoner.
6

 

 

HR- HMS ansvarlig Svare på avviksrapporter fra tilsynsmyndighet
7 HR – HMS ansvarlig – ledergruppe Lukke avvik

 

BH Nordic logo