Handlingsplan for HMS

HANDLINGSPLAN HMS ARBEID

Utgave nr. 3 - Sist oppdatert 01.02.23 - Prosessansvarlig: HR

Mål

·      I 2023 og 2024 skal vi sikre og legge til rette for at arbeidet med HMS gjennomføres i alle avdelinger i BH Nordic AS og Barnas Hus AS herunder arbeidet med økt bærekraft i vårt hjemmemarked og i områder vi henter egenproduserte varer fra i hovedsak Asia

·       Vi skal sikre gode og enkle rutiner som er i samsvar med lover og forskrifter.

·       Vi skal sikre kommunikasjon og informasjon til de som er ansvarlig for utførelse av arbeidet.

·       Vi skal lage gode kontrollrutiner for HMS-arbeidet.

·       Eventuelle avvik skal registreres og eventuelt lukkes.

 

Handlingsplan HMs 2024.png

BH Nordic logo