Reflex - miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Reflex er Barnas Hus sin egen merkevare og utvikles i Norge i samarbeid med Blåbær Production AS (tidl. SULU AS). Med Reflex ønsker vi å ha fokus på å lage «barnas arbeidstøy» - kvalitetsklær som holder barna varme og tørre i barnehagen, i utelek og andre situasjoner hvor barn «baser» og utfolder seg. Reflex står for rundt 25% av totalsalget i Barnas Hus og er et merke vi er veldig stolte av.

En av grunnene til at vi synes det er fint å ha en egen merkevare innenfor tekstil, er at vi kan styre så godt som hele verdikjeden selv. Vi kan sørge for kontroll i alle ledd og passe på at alle plagg blir laget i henhold til våre verdier og bærekraftmål. Målet til Reflex er å hele tiden utvikle og forbedre seg – dette er også en av grunnpilarene til Barnas Hus.

Hva legger vi i ordet bærekraft?

Reflex jobber langsiktig med faste kontakter og leverandører slik at vi kan vektlegge felles mål og tydeliggjøre krav. Vi mener at faste samarbeid og lange tidshorisonter i seg selv er bærekraftig. Det gir oss stor gjennomslagskraft ovenfor våre leverandører slik at vi kan passe på arbeidernes rettigheter og sørge for at klær fra Reflex er så miljøvennlige som mulig.

Selv om Reflex har et bredt sortiment, holder vi oss til et mindre antall leverandører. Rundt 75% av handelen gjøres direkte med leverandør, mens resten går via agent. Våre samarbeid har vart i lang tid (10 år og lenger), og vi har stått fast ved våre leverandører under hele covid-19-pandemien.

Reflex har kun to kolleksjoner i året (høst og vår), noe som gjør at vi kan sende klærne med båt selv om det tar 6-8 uker. Dette er mye mer miljøvennlig enn fly. Produksjonsordre sendes gjerne 6 måneder i forveien før en kolleksjon er forventet til butikk. Dette gir leverandørene mulighet til å ta seg god tid til å planlegge, finne passende materialer, teste og følge opp. Samtidig gir det redusert behov for overtid for alle som jobber på fabrikken. Vi prøver å være så fleksible som mulig ovenfor våre leverandører i de tilfeller hvor leveringsdato må endres. Reflex er, men andre ord, ikke en del av «fast fashion»-trenden.

I tillegg til få kolleksjoner, legges det vekt på at ytterklær skal lages slitesterke med høy vannsøyle slik at de varer så lenge som mulig. Mange av Reflex sine klær er klassikere som går igjen fra år til år. Det er klær som ikke går ut på stil og som lett kan gå i arv mellom søsken eller selges videre. En stor andel av kolleksjonene våre er i ull som grunnet sine naturlige egenskaper ikke trenger å vaskes like ofte som annet tøy. Mindre vask fører til mindre utslipp.

Reflex ser for tiden etter muligheter til å flytte deler av produksjonen vår til Europa for å korte ned på verdikjeden og bli enda mer bærekraftig.

Reflex sine leverandører

Reflex sine miljømerkinger