Miljøfyrtårn

Barnas Hus ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2019, og re sertifisert fra 2023/24.

Dette er vi meget stolte av. Vi anerkjenner den rollen vi har som ledende innenfor vårt fagfelt, og ønsker å være med å forme bransjen og gå foran som et godt eksempel. Derfor setter vi fokus på miljø, bærekraft og gode arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden – vårt fotavtrykk skal være så grønt som mulig.

Med Barnas Hus’ lange og brede kompetanse innenfor utstyr og klær til barn, ønsker vi at våre kunder skal være de mest fornøyde i bransjen. Vår ambisjon er å være våre kunders vennlige veileder og gi dem gode råd. Vi ønsker å selge bærekraftige produkter som våre kunder kan være trygge på, og er medlem i IEH (Initiativ for Etisk handel) som jobber mot en mer bærekraftig og etisk produksjon av produkter. Vi har også fokus på å bruke mindre plast, og at plasten vi bruker skal kunne resirkuleres. Blant annet er fraktposene som brukes av nettbutikken vår produsert i ekstrudert LDPE (PE-LD) og mulig å kildesortere som plastemballasje slik at det kan gjenbrukes som materiale i nye produkter.
Med våre egne merkevarer, Reflex og Yngri, styrer vi så godt som hele verdikjeden selv. Det gjør at vi kan sørge for god kontroll i alle ledd og passe på at alle produkter blir laget i henhold til våre verdier og bærekraftmål.
Blant våre mål fremover er et ønske om at HMS-standard skal inngå som en grunnpilar i bedriften, at vi skal belaste det ytre miljøet minst mulig, fremme faglig og personlig utvikling blant våre medarbeidere, øke antall miljøsertifiserte leverandører, samt øke innkjøp av miljømerkede produkter. Disse målene samstemmer godt med én av Barnas Hus sine grunnpilarer, nemlig å hele tiden utvikle og forbedre seg.

Her kan du lese mer om Miljøfyrtårn