Miljøfyrtårn

Barnas Hus ønsker å skape verdier gjennom å tilby hjelp til å løse våre kunders behov og bidra til å løse samfunnets utfordringer innenfor vår bransje.

Vår lange og brede kompetanse innenfor vårt fagfelt, samt våre miljøbevisste valg med hensyn til produksjon av våre varer både fra eksterne leverandører og vår egenproduksjon i Asia, skal bidra til at Barnas Hus har de mest fornøyde kundene i bransjen. Vi har satt oss bærekraftmål som vil gjennomføres over tid, med målsetning om å bli en mer bærekraftig kjede.

Barnas Hus ønsker å gå frem som et godt eksempel og være med på å forme bransjen vi jobber i.

Kunder skal være trygge på at hos Barnas Hus får de kvalitet og sikkerhet i de løsninger som tilbys. Vi skal være mer enn en samarbeidspartner, vi skal være en rådgiver slik at de er trygge på at de får det beste til sine barn. Vår ambisjon er å være våre kunders vennlige veileder.

Vi ønsker å selge produkter og yte tjenester til våre kunder som de kan være sikre på. Dette gjør vi gjennom å ha oversikt over hvor varer og tjenester vi forhandler produseres, og gjennom å stille krav til våre leverandører rundt arbeidsstandarder og miljøhensyn i verdikjeden.

Barnas Hus er medlem i IEH – Initiativ for Etisk handel. For mer bærekraftig og etisk produksjon av produkter. Eksempler på hva vi er opptatt av i forhold til egen produksjon er Mulesingfree ull – og Økotex-standard på mange av våre produkter.

Vi ønsker å drive så bærekraftig som mulig og minimere vårt fotavtrykk både i vårt hjemmemarked og i områdene vi produserer egne varer i Asia. På denne måten vil vi være med på å sikre et bærekraftig samfunn også for fremtidige generasjoner.

Våre kunders og medarbeideres sikkerhet er viktig for oss – og vi ønsker å være åpne rundt våre prosesser.  Ved hjelp av våre interne etiske retningslinjer og varslingssystemer – ivaretas dette.

Vår viktigste kapital er menneskene. Vi utnytter ikke myndighetenes manglende evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser til å ivareta menneskerettighetene. Vi respekterer og legger til rette for organisasjonsfrihet, samt kollektive forhandlinger på arbeidsplassen. Vi ønsker å være åpne om interne prosesser og retningslinjer. For å sikre at alle føler seg sett, hørt, inkludert og at goder blir rettferdig fordelt. Dette gjelder også i områder der vi har vesentlig produksjon av egne produkter i Asia, spesielt i Kina.

Vi setter våre medarbeideres helse, arbeidsmiljø og sikkerhet høy. Vi kan dokumentere god praksis vedrørende helse, miljø og sikkerhet. BH Nordic AS har avtale med Stamina Bedriftshelsetjeneste. Alle tilbys et tilskudd til medlemsavgiften på treningssenter. Vi har årlige medarbeidersamtaler og månedlige oppfølgingssamtaler for å være tett på våre medarbeidere og på toppen av alle utfordringer som måtte komme. Vi ønsker en god og åpen dialog med alle våre medarbeidere.

Vi ønsker også å ha så «grønn» bilpark som mulig. Vi har som mål at ila. 2024 så skal våre eventuelle arbeidsbiler være nullutslippsbiler.

Barnas Hus tenker miljø i alt vi gjør, og av den grunn har vi redusert plastposebruk i butikkene ved å erstatte plast til resirkulert plast.

Vi skal også hele tiden fokuserer også på å benytte vesentlig mindre plastemballasje på produkter vi selv produserer i Asia.

I Barnas Hus butikker tilbys kundene gavepapir som er FSC-sertifisert– (Forest Stewardist Counsil-sertifisering).

Barnas Hus anerkjenner at vi er med på å påvirke og sette at avtrykk i samfunnet. Vi ønsker derfor at det avtrykket skal være så grønt og godt som mulig. Dette gjør vi gjennom å gi tilbake, investere i våre ansatte og tilby våre kunder de beste, mest effektive og sikreste løsningene.