• Thule - bærekraft

Thule - For naturen. Alltid.

Thule ønsker å bidra til en mer bærekraftig verden gjennom nyskapende produkter av høy kvalitet som er produsert på en ansvarlig måte og som inspirerer folk til å leve et aktivt liv utendørs.

Det å ha klima og miljø i tankene er gitt for Thule. De har gjort denne tilnærmingen til en del av det daglige arbeidet og fremtidsplanene sine, og følger ideene og ånden til FNs bærekraftsmål 2030 for bærekraftig utvikling. Merket er alltid på utkikk etter måter de kan redusere miljøpåvirkningen sin på. De ønsker at forbrukere, kunder og ansatte skal nyte et aktivt liv i naturen – både i dag og i fremtiden.

Produktene

Thule brenner for å utvikle smarte, innovative produkter som gjør det enklere for deg å nyte et aktivt liv. Produktutviklingen deres bygger på fire hjørnesteiner: en god forståelse for hvordan folk bruker produktene, en bærekraftig designfilosofi, avanserte utviklings- og produksjonsferdigheter og sist, men ikke minst, ekstrem testing av høy kvalitet.

Bærekraftig design

Det er ganske enkelt: Produkter som varer lenger, er bedre for miljøet. Derfor er smarte, tekniske løsninger av høy kvalitet med en elegant produktutforming grunnstammen i Thules bærekraftsarbeid. Thule jobber også alltid med å redusere produktenes påvirkning på miljøet, samtidig som de sørger for at de oppfyller deres høye krav til brukervennlighet, kvalitet, forbrukerhelse og sikkerhet.

Bare de mest robuste overlever

For å sørge for at produktene oppfyller kravene om høy funksjon og kvalitet, tester Thule dem ved sitt eget testsenter i Sverige med et testprogram som omfatter vibrasjons-, støt-, slitasje- og miljøtester. I tillegg er det mange frivillige blant deres ansatte og partnere som tester nye produkter i virkeligheten før de slippes på markedet.

Smart og effektiv produksjon

Thule har en rekke fabrikker i Europa, Brasil og USA. Men uansett hvor de befinner seg, sørger de for klimasmart og effektiv produksjon på en arbeidsplass der de ansatte føler seg positive og trygge.

Redusere klimapåvirkningen

I Thules fabrikker kommer klimapåvirkningen for det meste fra energi til oppvarming, ventilasjon, kjøling og selve produksjonen. Målet er å redusere dette energiforbruket, samt bruke mer fornybar energi.

Klimasmart til etterfølgelse

Solcellepaneler på bygningene deres i Connecticut i USA dekker omtrent 25% av strømbehovene. Og ved monterings- og utviklingsavdelingen deres i Hillerstorp i Sverige bruker de fornybar energi til både oppvarming og strøm.

Ansvarlig valg av kilder og logistikk

En bærekraftig forsyningskjede og kostnadseffektiv, klimasmart distribusjon er høyt på Thules agenda.

Ta ansvarlighet ved kilden

Hos Thule har de egne regler for god opptreden som sier hva de krever fra sine leverandører i forhold til menneskerettigheter, arbeidsrett, helse og sikkerhet og miljøet. Thule oppfyller prinsippene i FNs Global Compact, samt ILO- og OECD-retningslinjer. De har også egne og uavhengige revisjoner som overvåker overholdelsen av kravene, og som viser hvor det kan gjøres forbedringer. Thule er også medlem av bluesign®-systemet, en internasjonal standard for bærekraftig tekstilproduksjon.

Smart logistikk. I nærheten av deg.

Thule henter råvarer fra 32 land, produserer i 7 land og selger til 140 land. Derfor er det ingen overraskelse at flyten av materialer og produkter er ansvarlig for mesteparten av klimapåvirkningen deres og mer enn halvparten av de totale CO2-utslippene. For å gjøre logistikken mer effektiv, arbeider de hele tiden med å redusere transportavstandene, optimalisere pakkingen og utnytte kapasiteten til det fulle. De gjør også det de kan for å erstatte veitransport med togtransport, samt redusere lufttransporten.