Barnevogn

Garanti på barnevogner og triller

Når du kjøper barnevogn eller trille hos Barnas Hus skal du være trygg! Derfor gir vi deg som kundeklubbmedlem 5 års garanti på vogn og trille. Du får i tillegg én gratis årlig vognservice i garantitiden.

– Garantien gjelder for medlemmer av kundeklubben.

– Garantien gjelder ramme og drivverk (chassis og hjuloppheng).

– Gratis service for vogner og triller kjøpt f.o.m. 2019 for kundeklubbmedlemmer med registrerte vogner.

– Garantien gjelder for kundeklubbmedlemmer som har kjøpt den nye vognen på Barnas Hus. Garantien bortfaller ved videresalg.

– For å beholde garantien må service gjennomføres én gang innenfor hver 12. mnd.

– Garantien gjelder normal bruk og ikke ved skader oppstått ved ytre påvirkning.

– Garantien omfatter ikke det som går under normalt vedlikehold herunder:

o   Tekstiler

o   Hjul og slange

o   Håndtak

 

Gratis vognservice omfatter:

– Smøring og rengjøring av slitedeler, akslinger og oppheng.

– Sjekk av understell og at alle funksjoner fungerer slik som de skal.

– Etterstramming av skruer.

– Etterfylling av luft.

– Justering av bremser (der hvor det er mulig).

– Vi ber om at vognen leveres rengjort slik at det er lettere å oppdage ev. feil og mangler.

– Pris på deler ved skifte av slitedeler kommer i tillegg.

 

Garantien gjelder for alle merker og typer.