Barnevogn

Garanti på barnevogner og triller

Når du kjøper barnevogn eller trille fra Barnas Hus skal du være trygg! Derfor gir vi deg som kundeklubbmedlem 5 års garanti på vogn og triller. I tillegg får du én gratis vognservice i året i garantitiden (totalt fem fra datoen du kjøpte vognen).

Vanlig garantitid for barnevogner er på 2 år, og mangler og produksjonsfeil må påberopes innen rimelig tid innenfor denne perioden. Barnas Hus har valgt å gi en ekstra garanti for våre vogner og triller som varer i tre år utover dette. Hva som inngår i garantien, kan du lese under.

Husk at en barnevogn trenger vedlikehold på lik linje med en sykkel. Vi anbefaler at du jevnlig går over vognen, og at du får utført service minst én gang i året, gjerne oftere. Her kan du lese mer om hvordan du bør vedlikeholde vognen

Om du lurer på noe, så ikke nøl med å kontakte din nærmeste Barnas Hus-butikk. Vi er her for deg om du trenger hjelp!

Hva inngår i den ekstra garantien?

– Garantien gjelder for medlemmer av kundeklubben.

– Garantien gjelder for ramme og drivverk (chassis og hjuloppheng). Deler som inngår i ramme og drivverk er blant annet mekanikken til teleskophåndtak, bremsevaier og setefester.

– Gratis service én gang årlig for vogner og triller kjøpt f.o.m. 2019 for kundeklubbmedlemmer med registrerte vogner (totalt fem fra datoen du kjøpte vognen).

– Garantien gjelder kun for kundeklubbmedlemmer som har kjøpt vognen ny hos Barnas Hus. Garantien bortfaller ved videresalg.

– For å beholde garantien må det kunne dokumenteres at man har fått utført service hos oss minst én gang innenfor hver 12. måned.

– Garantien gjelder for normal bruk og ikke for skader oppstått ved ytre påvirkning (som skader etter transport/flyreise eller tøff bruk/forsettlig skade/misbruk av vognen).

Utbedringer må gjøres av en av våre butikker. Forsøk på privat utbedring eller bruk av deler som ikke er merkedeler, vil kunne føre til at garantien bortfaller.

Hva omfattes ikke av garantien?

– Garantien omfatter ikke det som er å anse som normal bruk og slitasje herunder:

o Solbleking og slitasje på tekstiler

o Punktering av hjul og korrosjon/rust på utsatte steder

o Bruksskader på håndtak, liggedel og sittedel

o Slitasje på bremsekranser og bremsepinner

o Batterier anses som slitedeler og har en garantitid på 2 år.

– Garantien gjelder ikke for skader oppstått ved ytre påvirkning (som skader etter transport/flyreise eller tøff bruk/forsettlig skade/misbruk av vognen). Om du tar med vognen på reise, anbefaler vi at du går nøye over den umiddelbart i etterkant slik at du kan reklamere til selskapet du reiste med om vognen har fått en skade.

Hva skjer ved utbedring?

Om du har påberopt deg en mangel innenfor 2 år fra kjøpsdato eller ønsker å benytte deg av den utvidede garantien vår, vil vognen bli reparert/utbedret med reservedeler. Ny vogn eller chassis vil kun bli gitt ut der hvor reparasjon ikke er mulig. Nye deler vil ikke utvide den gjenværende garantien. Om delen som må byttes er utgått fra leverandør, vil den bli erstattet med en tilsvarende farge, modell e.l. Vognens serienummer må være mulig å lese for at vognen skal kunne utbedres.

Gratis vognservice omfatter:

– Smøring og rengjøring av slitedeler, akslinger og oppheng.

– Sjekk av understell og at alle funksjoner fungerer slik som de skal.

– Etterstramming av skruer.

– Etterfylling av luft.

– Justering av bremser (der hvor det er mulig).

– Vi ber om at vognen leveres rengjort slik at det er lettere å oppdage eventuelle feil og mangler.

– Pris på deler ved skifte av slitedeler kommer i tillegg.

Garantien gjelder for alle merker og typer kjøpt f.o.m. 1. januar 2019.