Yngri® er hverdagsprodukter laget for å ta vare, leve, leke og utforske verden.

Yngri® er et islandsk adjektiv som oversatt betyr yngre eller junior. Yngri® henter inspirasjon fra den røffe, nordiske naturen og lager produkter som er minimalistiske, robuste og av høy kvalitet – kun det beste for våre yngste eventyrere og oppdagere. 

Yngri® jobber hardt for å sikre god kvalitet og sikkerhet i alle ledd, og stiller høye krav til leverandørene de velger å samarbeide med. Merkets visjon er at produksjonen skal drives på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig i alle ledd.

Det er viktig for Yngri® å ta ansvar for å redusere merkets påvirkning på omverdenen og miljøet. Derfor er Yngri® medlem av Etisk Handel Norge som forplikter dem til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for en bærekraftig forretningspraksis.

Yngri® - Hverdagsprodukter for unge oppdagelsesreisende. Designet i Skandinavia.

412 produkter